UW Assuradeuren logo

Welkom bij UW Assuradeuren

UW Assuradeuren is een volmachtbedrijf en maakt onderdeel uit van Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV.

Dit betekent o.a. voor u

  • korte lijnen en
  • snelle afwikkeling

Prettig voor zowel u als voor ons. Wij zijn niet afhankelijk van verwerking door anderen.

Als volmachtbedrijf moet ons kantoor uiteraard voldoen aan een aantal (wettelijke) regels op het gebied van

  • betrouwbaarheid
  • bedrijfsvoering en
  • kennisniveau

De betrokken verzekeraars zijn gehouden aan de afspraken die wij met u maken.

Wat een gevolmachtigd agent precies is en uw voordeel hierbij kunt u hier lezen

Naast Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV heeft geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.


Momenteel hebben wij volmachten van:
Nationale Nederlanden, Reaal, Arag, Zevenwouden, Avero Achmea, Fatum en De Zeeuwse

UW Assuradeuren BV is onderdeel van Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV