Over ons

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller en efficiënter en zonder risico. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Ook  kunnen wij zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij de klant passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers wordt niet beïnvloed door het aantal adviezen dat wordt gegeven of door het aantal financiële producten waarin wordt bemiddeld. Alle medewerkers binnen onze onderneming hebben een vast salaris die marktconform is. Zij worden aangesproken en beoordeeld op integer, solide en klantgericht gedrag. De beloning van onze medewerkers wordt op basis van deze beoordeling vastgesteld.

Klachtenprocedure

Wij zullen er alles aan doen, om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uitgesloten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen.

Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende door ons wordt behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.004115
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

Stel ons gerust uw vraag

0528 - 280500
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.